Pakowanie w atmosferze CO/C02

Głównym powodem, aby pakować mięso w zmodyfikowanej atmosferze, jest chęć utrzymania przy­ciągającej uwagę, czerwonej barwy. Z tego powodu mieszanki gazów zawierają tlen (O2). Dwutlenek węgla (CO2) jest konieczny, aby ograniczyć przyrost mikroorganizmów. Cześć mieszanki stanowi także azot, który służy jako wypełniacz. Zwykle stosowana jest mieszanka składająca się z 70% O2 i 30% CO2, przy czym w każdym przypadku ograniczona jest minimalna trwałość produktu, tzn. data, do której mięso zachowuje swoje charakterystyczne właściwości.

Aby skutecznie utrzymać czerwoną barwę, do mieszanki gazu można dodać niewielkie ilości (mniej więcej 1%) tlenku węgla (CO). W takim przypadku tlen okazuje się zbyteczny, a dwutlenek węgla może być dozowany w większych ilościach, co z punktu widzenia higieny należy prawdopodobne ocenić jako korzystne.
Tlenek węgla -  co już wiadomo od dawna i w przeszłości było wymieniane jako powód tworzenia się czerwonego rdzenia wewnątrz rozgrzanych produktów - łączy się bardzo silnie z barwnikiem zawartym w tkance mięśniowej - mioglobiną i tworzy trwałą karboksymioglobinę. Jest to związek koloru wiśniowego.

W wypadku niskiego stężenia tlenek węgla nie ma żadnego wpływu na mikroflorę mięsa. Np. w Norwegii do pakowania świeżych mięs używana jest od 10 lat mieszanka składająca się z 0,3 do 0,5% tlenku wę­gla, 60 - 70% CO i 30-40% azotu (N2).
O ile z faktu stosowania tlenku węgla w poda­nym stężeniu nie wynika żadne niebezpieczeństwo toksykologiczne, mimo wszystko właściwe jest, aby z uwagi na wytworzenie się trwałego czerwonego koloru, zabezpieczyć produkt przed zepsuciem. Jednak Norwegia nie jest państwem członkowskim UE i przepisy dotyczące zawartości dodatków nie są dlań obowiązujące, o ile produkty nie są importowane do państw członkowskich.
Ponieważ Norwe­gia eksportuje jednak mięso do krajów UE, nasuwa się pytanie, czy nie należałoby wykazać, że wspomniany proces jest nieszkodliwy i wtedy Komisja być może zmieniłaby odnośne dyrektywy. (O. SOERHEIMet al: The storage Ufe of beef and pork in an atmosphere without carbon monoxiode and high carbon dioxide. Meat Science 52, 157' -164, 1999). Zmielone mięso wołowe, steki i kotlety wieprzowe pakowane są w zmodyfikowanej atmosferze składającej się z 0,4% CO / 60% C02 / 40% N2 lub 70% 02 / 30% C02.
Ponadto mięso siekane pako­wane jest tylko w opakowaniach foliowych, steki pakowane są próżniowo, a kotlety przechowuje się w atmosferze złożonej z 60% C02 i 40% N2 wraz z 02. Gotowe opakowania pozostają bez światła do 21 dni w temperaturze +4o lub +8oC.

Mięso w opakowaniach z gazem obojętnym z 0,4% CO / 60% C02 / 40% N2 zachowuje w całym badanym okresie i również po przeterminowaniu błyszczącą czerwoną barwę. W takiej atmosferze nieprzyjemne zapachy powstają w przypadku mięsa siekanego po 11 dniach, w przypadku steków po 14 dniach, a w kotletach po 21 dniach.
Całkiem oczywiste jest, że w przeprowadzonym badaniu mieliśmy do czynienia z maksymalnie higienicznymi warunkami, jeśli chodzi o ubój, rozbiór i pakowanie mięsa.

Pakowanie z udziałem 70% tlenu i 30% dwutlenku węgla nie wpływa na jasnoczerwoną i czerwoną barwę jedynie przez pierwsze dni. Przebarwienia i nieprzyjem­ny zapach pojawiają się bardzo szybko. Zmiana zapachu spowodowana jest najprawdopodobniej przez Brochothrix thermosphacta.

W przypadku innych typów opakowań nieprzyjemny zapach pojawia się po podobnie długim czasie, tak jak i w opakowaniach z zawartością CO; w każdym razie wygląd mię­sa był akceptowalny w mniejszym stopniu.
 
Źródło: Fleischwirtschaft: Rubrik: Fleischwirtschaft und Entwicklung© 2014 DESPOL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.