Cięcie stało-wagowe

Wygląda na to, że przed egalizacją wagową opakowań nie ma ucieczki – większość sieci super- i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych za zachodzie Europy wymaga od swoich dostawców dostarczania opakowań egalizowanych, gdyż w znaczący sposób obniża to ich koszty logistyczne i usprawnia zarządzenie towarem w markecie.

Opakowania egalizowane wagowo to takie, które maja określoną , zadaną przez odbiorcę, wagę
(np. 300 g) i określoną ilość plastrów lub kawałków ( np. 3 plastry po 100g lub 5 po 60g, lub 1 kawałek 300-gramowy). Oczywiście egalizacja wagowa dotyczy nie tylko mięsa, wędlin i drobiu, ale również produktów mleczarskich i rybnych

Takie opakowanie to ogromna wygoda dla marketu: jedna cena dla danego asortymentu, sprzedaż na sztuki, przyjmowanie i zwracanie towaru też na sztuki. Dlatego takie opakowanie staje się na zachodzie standardem, a to – wiadomo – wyznacza kierunek, w jakim w nieodległej przyszłości będą szły wymagania w Polsce. Natomiast kto chce eksportować do sieci zachodnich hipermarketów, musi ten wymóg uwzględnić pilnie już teraz.

Są dwie metody cięcia stało-wagowego : objętościowa i skanowania.

Metoda objętościowa (wolumetryczna) :

polega na wtłoczeniu bądź zassaniu produktu do formy o określonym kształcie dopasowanym do produktu
i o ściśle określonym przekroju. Grubość plastra obliczana jest przez maszynę na podst. ciężaru właściwego produktu, plaster odcinany jest przy pomocy noża sierpowego, gilotynowego bądź krążkowego. Zaletą tej techniki jest to, że grubość plastra jest zawsze identyczna, co ma duże znaczenie przy obróbce cieplnej (wszystkie plastry są tak samo dosmażone czy dopieczone).

Metodę tę zastosowała firma MAJA w swoich urządzeniach FP 100 i FPS 40. Przy pomocy tych maszyn można pociąć tak produkty standardowe (jak elementy z mięsa czerwonego), jak również produkty bardzo trudne np. filet z indyka lub indyczki bądź mięso z odkostnionego udźca indyczego.

Formy w tych maszynach są formami naturalnymi, nie formują produktu , są raczej rodzajem szablonu do odcinania, przez co krojony plaster nie przybiera kształtu formy i wygląda naturalnie .

Ale jest też wyjątek: forma do medalionów, nadająca produktowi  (np. mięsu indyczemu lub cielęcinie) formę okrągłych sznycli.

Stało-wagowe krajalnice firmy MAJA tną z fantastyczną dokładnością; odchylenia wagowe nie przekraczają 3g.

Metoda skanowania :
tę technikę zastosowała firma TREIF w maszynie FALCON . Technika polega na permanentnym skanowaniu produktu, i tylko u Treifa to skanowanie odbywa się po całym obwodzie produktu. Skanery nie są ustawione na stałe, lecz poruszają się wokół produktu, po torze 360º. Skanowanie jest permanentne, tzn. każdy odkrojony plaster jest wynikiem nowych obliczeń pozostałej do pokrojenia bryły.
Ten aspekt ma podstawowe znaczenie dla pocięcia produktów o nieregularnym kształcie, np. karkówki i elementów mięsa wołowego.
A poza tym:
  • maszyna tnie nie tylko mięso bez kości, ale również z kością - i w tym nie ma konkurencji wśród krajalnic stało-wagowych
  • oprócz tego tnie również sery: twarde typu szwajcarskiego, typu feta (czyli relatywnie miękkie), sery holenderskie
  • jest uniwersalna w tym sensie, że można przestawić ją z cięcia stało-wagowego na cięcie plastrów o stałej grubości ( przy technice skanowania plastry mogą być różnej grubości )
  • można w niej zaprogramować pierwsze i ostatnie cięcie ( czyli tam, gdzie produkt jest najbardziej nieforemny), co czyni bryłę produktu bardziej regularną. To z kolei pozwala pociąć ja dokładniej- czyli służy minimalizacji strat
  • maszyna współpracuje z checkweigherem ( kontrolerem wagi), co daje możliwość kontroli wagi poszczególnych plastrów i ewentualnie segregacji plastrów nad- lub niedoważonych
  • maszyna ma zdolność uczenia się cięcia : permanentnie ważąc i skanując produkt rejestruje zmiany jego ciężaru właściwego, po czym koryguje automatycznie bądź sugeruje manualną zmianę nastawień
  • można na niej ciąć produkty nastrzyknięte
  • zmiana noża i chwytaka trwa ok. 2 min
  • dokładność : elementy bez kości - odchylenia wagi do max 2%, z kością - max do 3%
O ile techniki cięcia TREIF i MAJA wybrały inne, o tyle wspólne mają wiele innych parametrów : zgodność z najbardziej wyśrubowanymi wymogami jakości wykonania maszyn, łatwość w obsłudze i czyszczeniu, wygodne i czytelne panele kontrolne ( typu touch screen), możliwość przekazywanie bezpośrednio do komputera wszelkich statystyk cięcia, itp© 2014 DESPOL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.