(DE) Smar spożywczy KAJO LMF 2 biały


powiększ

Części eksploatacyjne do maszyn » Smar spożywczy

Smar do stosowanie w przemyśle spożywczym (dopuszczony do kontaktu z żywnością) w kartuszach po 400 g

Smar Kajo LMF 2 400g

nr kat.: D7102911

Czas realizacji: na bieżąco
Cena: 31,98 zł (26,-zł netto)


Smar spożywczy Kajo LMF 2 W 400 g biały przeznaczony do stosowania w miejscach, w których ze względów technicznych jest niemożliwe uniknięcie lub wykluczenie kontaktu smaru z żywnością. Może być używany: do noży krążkowych Bettcher, IBEX, Suhner, itp. (do smarowania wałów giętkich - linek, prowadnic, uzupełnienie smarowniczek), do kolejek rurowych w liniach uboju i rozbioru lub do łożysk i elementów maszyn (temperatura stosowania -20 do +120 krótkotrwale do +140°C). Smar posiada właściwości oksydacyjne, adhezyjne, dobrze chroni przed korozją, jest odporny na działanie wody oraz wykazuje doskonałą mechaniczną odporność i stabilność na ugniatanie.

Spełnia wymagania zgodnie z USDA 2H-1 (FDA CFR 178.3570). Posiada dopuszczenie H1 NSF (National Sanitary Foundation), NSF-Registration-No. 127969. Klasa NLGI 2 DIN 5 1818. Składniki niebezpieczne: calcium carbonate, Amine, C11-14-verzweigt Alkyl, Monohexyl-, Dihexyl phosphate, dibutyldithiocarbamate Środki pierwszej pomocy: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku podrażnienia dróg oddechowych produktem: skontaktować się z lekarzem. Po styczności ze skórą: Przemyć wodą z mydłem, obficie spłukać. Po styczności z okiem: Przepłukiwać obficie wodą przy otwartych powiekach. W razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Po przełknięciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza Odnośne zwroty: H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: CAS: 471-34-1 calcium carbonate: NDS: 10 mg/m3 frakcja wdychalna

Smar spożywczy KAJO LMF 2 biały© 2014 DESPOL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.